Podporte ISTP


Zaujal v&aacute;s projekt ISTP? M&aacute;te pocit, že inform&aacute;cie a služby, ktor&eacute; pon&uacute;ka, by mohli byť užitočn&eacute; aj pre va&scaron;ich použ&iacute;vateľov? <strong>Budeme v&aacute;m veľmi vďačn&iacute;, ak skr&aacute;&scaron;lite va&scaron;u internetov&uacute; str&aacute;nku na&scaron;&iacute;m logom alebo bannerom.</strong> <br /><br /> <h2><strong>LOGO ISTP</strong> na stiahnutie v r&ocirc;znych verzi&aacute;ch:</h2> <img src="na_stiahnutie/1254logo_ISTP%20biele.jpg" alt="" width="250" height="250" /><img src="na_stiahnutie/1253logo_ISTP%20modre.jpg" alt="" width="250" height="250" />&nbsp; <div class="menu_up">&nbsp;</div> <div class="main_page_d"> <div class="large_menu"> <div class="con_doc"><img style="float: left;" src="na_stiahnutie/1064logo_ISTP_biele_250x250.jpg" alt="" width="250" height="250" /><br /><img src="na_stiahnutie/1066logo_ISTP_modre_250x250.jpg" alt="" width="250" height="250" /><br /><br /> <p><img src="na_stiahnutie/1062logo_ISTP.sk_250x250.jpg" alt="" width="250" height="250" /><img src="na_stiahnutie/1067logo_ISTP.sk_modre_250x250.jpg" alt="" width="250" height="250" /></p> <div> <h2><strong>BANNERY</strong> animovan&eacute; a statick&eacute;:</h2> <img src="na_stiahnutie/1256animovany-banner-ISTP-160x600.gif" alt="" width="160" height="600" />&nbsp; &nbsp; &nbsp; <img src="na_stiahnutie/1260staticky%20banner%20ISTP%20160x600.jpg" alt="" width="160" height="600" />&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<br /><br /><img src="na_stiahnutie/1255animovany-banner-250x250.gif" alt="" width="250" height="250" />&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img src="na_stiahnutie/1259animovany%20banner%20250x250.jpg" alt="" width="250" height="250" /><strong> &nbsp;<br /><br /><img src="na_stiahnutie/1258animovany-banner-ISTP-728x90.gif" alt="" width="728" height="90" /><br /><br /><img src="na_stiahnutie/1262staticky%20banner%20ISTP%20728x90.jpg" alt="" width="728" height="90" /><br /><br /><img src="na_stiahnutie/1257animovany-banner-ISTP-468x60.gif" alt="" width="468" height="60" /><br /><br /><img src="na_stiahnutie/1261staticky%20banner%20ISTP%20468x60.jpg" alt="" width="468" height="60" /><br /><br /></strong> <h2><strong>BANNERY</strong> na stiahnutie v r&ocirc;znych form&aacute;toch:</h2> <img src="na_stiahnutie/998banner_ISTP_uchadzaci_728x90_2.gif" alt="" width="728" height="90" /></div> <p><br /><img src="na_stiahnutie/1010banner_ISTP_zamestnavatelia_728x90_2.gif" alt="" width="728" height="90" /><br /><br /><img src="na_stiahnutie/1002banner_ISTP_uchadzaci_468x60_2.gif" alt="" width="468" height="60" /><br /><br /><img src="na_stiahnutie/1004banner_ISTP_zamestnavatelia_468x60_2.gif" alt="" width="468" height="60" /><br /><br /><img src="na_stiahnutie/1005banner_ISTP_uchadzaci_234x60.gif" alt="" width="234" height="60" /><br /><br /><img src="na_stiahnutie/1006banner_ISTP_zamestnavatelia_234x60.gif" alt="" width="234" height="60" /><br /><br /><img src="na_stiahnutie/25male-animovane.gif" alt="ISTP banner" width="234" height="60" /></p> <img src="na_stiahnutie/1007banner_ISTP_uchadzaci_120x600.gif" alt="" width="120" height="600" />&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img src="na_stiahnutie/1008banner_ISTP_zamestnavatelia_120x600.gif" alt="" width="120" height="600" /><br /><br /> <h2><strong>BANNERY podľa zamestnan&iacute;</strong> v r&ocirc;znych form&aacute;toch:</h2> <img src="na_stiahnutie/1223160x600_automechanik.jpg" alt="" width="160" height="600" />&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img src="na_stiahnutie/1226160x600_chemik.jpg" alt="" width="160" height="600" />&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img src="na_stiahnutie/1229160x600_zdravotna_sestra.jpg" alt="" width="160" height="600" />&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img src="na_stiahnutie/1232160x600_telefonista.jpg" alt="" width="160" height="600" /><br /><br /><img src="na_stiahnutie/1235160x600_kamionista.jpg" alt="" width="160" height="600" />&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img src="na_stiahnutie/1238160x600_zahradnik.jpg" alt="" width="160" height="600" />&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<br /><br /><img src="na_stiahnutie/1224300x250px_automechanik.jpg" alt="" width="300" height="250" />&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img src="na_stiahnutie/1227300x250px_chemik.jpg" alt="" width="300" height="250" /><br /><br /><img src="na_stiahnutie/1230300x250px_zdravotna_sestra.jpg" alt="" width="300" height="250" />&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img src="na_stiahnutie/1233300x250px_telefonista.jpg" alt="" width="300" height="250" /><br /><br /><img src="na_stiahnutie/1236300x250px_kamionista.jpg" alt="" width="300" height="250" />&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img src="na_stiahnutie/1239300x250px_zahradnik.jpg" alt="" width="300" height="250" /><br /><br /><img src="na_stiahnutie/1225728x90_automechanik.jpg" alt="" width="728" height="90" /><br /><br /><img src="na_stiahnutie/1228728x90_chemik.jpg" alt="" width="728" height="90" /><br /><br /><img src="na_stiahnutie/1231728x90_zdravotna_sestra.jpg" alt="" width="728" height="90" /><br /><br /><img src="na_stiahnutie/1234728x90_telefonista.jpg" alt="" width="728" height="90" /><br /><br /><img src="na_stiahnutie/1237728x90_kamionista.jpg" alt="" width="728" height="90" /><br /><br /><img src="na_stiahnutie/1240728x90_zahradnik.jpg" alt="" width="728" height="90" /><br /><br /> <h2><strong>BANNERY pre zamestn&aacute;vateľov</strong> v r&ocirc;znych form&aacute;toch:</h2> <img src="na_stiahnutie/1244300x600px.jpg" alt="" width="300" height="600" />&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img src="na_stiahnutie/1250chlapik300x600px.jpg" alt="" width="300" height="600" /><br /><br /><img src="na_stiahnutie/1242160x600px.jpg" alt="" width="160" height="600" />&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img src="na_stiahnutie/1248chlapik160x600px.jpg" alt="" width="160" height="600" />&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img src="na_stiahnutie/1241120x600px.jpg" alt="" width="120" height="600" />&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img src="na_stiahnutie/1247chlapik120x600px.jpg" alt="" width="120" height="600" /><br /><br /><img src="na_stiahnutie/1243300x250%20px.jpg" alt="" width="300" height="250" />&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img src="na_stiahnutie/1249chlapik300x250%20px.jpg" alt="" width="300" height="250" /><br /><br /><img src="na_stiahnutie/1246728x90px.jpg" alt="" width="728" height="90" /><br /><br /><img src="na_stiahnutie/1252chlapik728x90px.jpg" alt="" width="728" height="90" /><br /><br /><img src="na_stiahnutie/1245468x60px.jpg" alt="" width="468" height="60" /><br /><br /><img src="na_stiahnutie/1251chlapik468x60px.jpg" alt="" width="468" height="60" /><br /><br /><br /><br />V pr&iacute;pade, že m&aacute;te z&aacute;ujem o uverejnenie n&aacute;&scaron;ho loga alebo banneru na va&scaron;ej str&aacute;nke, budeme veľmi radi, ak n&aacute;m to d&aacute;te vedieť na adrese <a href="mailto:projekt@istp.sk">projekt@istp.sk</a>. Ako v&yacute;raz vďaky by sme va&scaron;u organiz&aacute;ciu s preklikom na internetov&uacute; str&aacute;nku radi uviedli medzi <a href="spolupracujuce_institucie.php" target="_blank">spolupracuj&uacute;cimi in&scaron;tit&uacute;ciami</a>.<br /><br /> <h2>ĎAKUJEME!</h2> </div> </div> </div> <script type="text/javascript">// <![CDATA[ var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); // ]]></script> <script type="text/javascript">// <![CDATA[ try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-10823977-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {} // ]]></script>
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie