Spolupracujúce inštitúcie


<div class="main_page_d"> <div class="large_menu"> <p><strong>Koordinátor ISTP:</strong>&nbsp;<a class="link" href="http://www.upsvar.sk/" target="_new">Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny<br></a><a class="link" href="http://www.upsvar.sk/" target="_new"><br></a><strong style="color: #000000;"><strong>Partneri</strong>:<br></strong><a href="http://www.asociaciavp.wbl.sk/" target="_blank">Asociácia výchovných poradcov<br></a><a class="link" href="http://www.azzz.sk/" target="_new">Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR<br></a><a href="http://www.cvtisr.sk/" target="_blank">Centrum vedecko-technických informácií SR<br></a><a class="link" href="http://www.kozsr.sk/" target="_new">Konfederácia odborových zväzov SR<br></a><a class="link" href="http://www.telecom.gov.sk/" target="_new">Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR</a>&nbsp;<br><a class="link" href="http://www.economy.gov.sk/" target="_new">Ministerstvo hospodárstva SR<br></a> <a class="link" href="http://www.mpsr.sk/" target="_new">Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR</a>&nbsp;<br><a class="link" href="http://www.minedu.sk/" target="_blank">Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR<br></a> <a class="link" href="http://www.minv.sk/" target="_new">Ministerstvo vnútra SR<br></a><a class="link" href="http://www.health.gov.sk/" target="_new">Ministerstvo zdravotníctva SR<br></a> <a class="link" href="http://www.ruzsr.sk/" target="_new">Republiková únia zamestnávateľov<br></a><a href="http://www.szu.sk/" target="_blank">Slovenská zdravotnícka univerzita<br></a><a class="link" href="http://www.statistics.sk/" target="_new">Štatistický úrad SR</a><a class="link" href="http://www.minv.sk/" target="_new"><span style="color: #000000;"> <br></span></a><a class="link" href="http://www.siov.sk/" target="_new">Štátny inštitút odborného vzdelávania<br></a> <a href="http://www.tasr.sk/" target="_blank">Tlačová agentúra Slovenskej republiky<br></a><a href="http://www.uvzsr.sk/" target="_blank">Úrad verejného zdravotníctva SR<br></a><a href="http://www.upsvar.sk/urady-psvr.html?page_id=215" target="_blank">úrady práce, sociálnych vecí a rodiny<br></a><a href="http://www.vudpap.sk/" target="_blank">Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie<br></a><a href="http://www.zmos.sk/" target="_blank">Združenie miest a obcí Slovenska</a><br>&nbsp;<br><strong>Spolupracujúce inštitúcie:<br></strong><a href="http://www.adss.sk/" target="_blank">Asociácia dôchodkových správcovských spoločností<br></a><a href="http://www.apas.sk/" target="_blank">Asociácia personálnych agentúr Slovenska<br></a><a href="http://www.apszsr.sk/" target="_blank">Asociácia poskytovateľov služieb zamestnanosti<br></a><a href="http://www.avssr.sk/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1" target="_blank">Asociácia vodárenských spoločností<br></a><a href="http://dobrovolnictvo.sk/" target="_blank">CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum (dobrovolnictvo.sk)<br></a><a href="http://www.cesmad.sk/" target="_blank">ČESMAD Slovakia<br></a><a href="http://www.education.sk/" target="_blank">Education, s.r.o.<br></a><a href="http://www.echoz.sk/" target="_blank">Energeticko-chemický odborový zväz<br></a><a href="http://web.saaic.sk/nrcg_new/_clanok.cfm?clanok=1&amp;menu=1&amp;open=1&amp;jazyk=sk" target="_blank">Euroguidance centrum Slovenskej Republiky<br></a><a href="http://www.azzz.sk/clenovia.php?zvez=epa" target="_blank">Európska polygrafická asociácia<br></a><a href="http://www.flexipraca.sk/" target="_blank">Flexipraca.sk<br></a><a href="http://ioz.sk/" target="_blank">Integrovaný odborový zväz<br></a><a href="http://itas.sk/" target="_blank">IT Asociácia Slovenska<br></a><a href="http://www.navigaciavpovolani.sk/" target="_blank">Navigácia v povolaní, s.r.o.<br></a><a href="http://www.ozz.sk/" target="_blank">Odborové združenie železničiarov<br></a><a href="http://www.ozdlv.sk/" target="_blank">Odborový zväz drevo, lesy, voda<br></a> <a href="http://www.ozkovo.sk/" target="_blank">Odborový zväz KOVO<br></a> <a href="http://www.ozpotravinarovsr.sk/" target="_blank">Odborový zväz potravinárov SR<br></a><a href="http://www.kozsr.sk/?page=odborove_zvazy/odborove_zvazy" target="_blank">Odborový zväz pôšt a logistiky<br></a><a href="http://www.zoznam.sk/firma/2827068/Odborovy-zvaz-pracovnikov-bani-geologie-a-naftoveho-priemyslu-SR-Bratislava" target="_blank">Odborový zväz pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu SR<br></a><a href="http://www.kozsr.sk/ozpocr/" target="_blank">Odborový zväz pracovníkov obchodu a cestovného ruchu<br> </a><a href="http://www.kozsr.sk/ozppap/index.php?page=poslanie" target="_blank">Odborový zväz pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva ČSOB/SLSP<br></a><a href="http://ozpp.meu.zoznam.sk/" target="_blank">Odborový zväz pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku<br></a><a href="http://www.stvs.sk/" target="_blank">Odborový zväz Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť Banská Bystrica<br></a> <a href="http://www.pracalevice.sk/" target="_blank">Ponuka práce pre zváračov (argón, elektróda, kombinácia), potrubárov, zámočníkov v Mochovciach<br></a><a href="http://www.potravinari.sk/" target="_blank">Potravinárska komora Slovenska<br></a><a href="http://www.presbium.sk/" target="_blank">Presbium – ponuky práce<br></a><a href="http://www.slaspo.sk/" target="_blank">Slovenská asociácia poisťovní<br></a><a href="http://www.sbaonline.sk/sk/" target="_blank">Slovenská banková asociácia<br></a><a href="http://www.banskakomora.sk/" target="_blank">Slovenská banská komora<br></a><a href="http://web.sopk.sk/" target="_blank">Slovenská obchodná a priemyselná komora<br> </a><a href="http://www.sppk.sk/" target="_blank">Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora<br></a><a href="http://www.kozsr.sk/?page=odborove_zvazy/odborove_zvazy" target="_blank">Slovenský odborový zväz pracovníkov polygrafie<br></a> <a href="http://www.azet.sk/firma/460061/slovensky-odborovy-zvaz-sklarskeho-priemyslu/" target="_blank">Slovenský odborový zväz sklárskeho priemyslu<br></a><a href="http://www.slovmaso.sk/" target="_blank">Slovenský zväz spracovateľov mäsa<br></a><a href="http://www.szvt.sk/" target="_blank">Slovenský zväz výrobcov tepla<br></a><a href="http://www.szz.sk/szz/" target="_blank">Slovenský živnostenský zväz<br></a><a href="http://www.minedu.sk/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-zo-zahranicia/" target="_blank">Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní<br></a><a href="http://www.udpt.sk/" target="_blank">Únia dopravy, pôšt a telekomunikácií SR<br></a><a href="http://www.zapsr.sk/" target="_blank">Združenie automobilového priemyslu Slovenskej republiky<br></a><a href="http://www.zps.sk/" target="_blank">Združenie podnikateľov Slovenska<br></a><a href="http://www.zrrlz.sk/" target="_blank">Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov<br></a><a href="http://www.azzz.sk/clenovia.php?zvez=zvll" target="_blank">Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku<br></a><a href="http://www.paper.sk/zcpp.php" target="_blank">Zväz celulózo-papierenského priemyslu SR<br></a><a href="http://www.zhtpg.sk/" target="_blank">Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR<br></a><a href="http://www.zchfp.sk/" target="_blank">Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR<br></a><a href="http://www.biznis.sk/" target="_blank">Zväz obchodu a cestovného ruchu SR<br></a><a href="http://www.zpd.sk/" target="_blank">Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR<br></a><a href="http://www.zvsp.sk/" target="_blank">Zväz sklárskeho priemyslu SR<br></a><a href="http://www.zsdsr.sk/" target="_blank">Zväz spracovateľov dreva SR<br></a><a href="http://www.zsps.sk/web/" target="_blank">Zväz stavebných podnikateľov Slovenska<br></a> <a href="http://www.zspsr.sk/" target="_blank">Zväz strojárskeho priemyslu SR<br></a><a href="http://www.zzes.sk/" target="_blank">Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska<br></a><a href="http://kariera.zoznam.sk/" target="_blank">Zoznam s.r.o. (Kariera.sk)</a></p> </div> </div>
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie